LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.104)

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Châu là trợ lý nghiên cứu tại MDRI. Minh Châu tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương chuyên ngành Kinh tế Quốc tế. Quan tâm đến các vấn đề về phát triển và bất bình đẳng, Minh Châu đang tích lũy dần kinh nghiệm thông qua tham gia thực hiện các cuộc khảo sát của MDRI và mong muốn phát triển các kỹ năng phân tích định lượng, định tính và triển khai dự án

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.