BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Trang tham gia đội ngũ MDRI với vị trí Trợ lý Nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt quá trình học tập, Trang đã thể hiện niềm đam nghiên cứu của mình về những vấn đề kinh tế – xã hội qua các cuộc thi nghiên cứu dành cho sinh viên của trường và các tập đoàn lớn. Tại MDRI, Trang mong muốn có thể phát triển kỹ năng nghiên cứu định lượng và định tính, cũng như nâng cao kiến thức của mình trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.