CHUYÊN MÔN

Các vấn đề xã hội
Chính sách kinh tế và xã hội

BẰNG CẤP

Tiến sỹ Kinh tế

Viện Kinh tế Quốc gia Matx-cơ-va, Liên Bang Nga

GIỚI THIỆU

Ts.Nguyễn Thắng là Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. CAF là trung tâm nghiên cứu chuyên về phân tích chính sách liên quan đến thị trường và phát triển kinh tế, cung cấp nền tảng khoa học cho Chính phủ trong quá trình triển khai các chính sách phát triển kinh tế xã hội. TS Thắng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và kinh nghiệm lâu năm về phương pháp điều tra, phân tích định lượng, và kiểm soát chất lượng số liệu điều tra.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.