LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

Giáo dục

Nước sạch và Vệ sinh môi trường

BẰNG CẤP

Thạc sỹ, Colorado State Universtiy, Hoa Kỳ

Cử nhân, Đại học Ngoại Thương, Việt Nam[/column_1] [/column]

GIỚI THIỆU

Phạm Linh Chi gia nhập đội ngũ MDRI vào tháng 10 năm 2016 với vị trí chuyên viên nghiên cứu. Chị tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương, và sau đó học thạc sỹ Kinh tế tại trường đại học Colorado State theo một trương trình liên kết với đại học Ngoại Thương. Lĩnh vực chuyên môn của chị là kinh tế vùng và chị cũng quan tâm đến việc nâng cao các kĩ năng phân tích dữ liệu. Chị Chi mong muốn phát triển cả về lĩnh vực nghiên cứu định tính và định lượng thông qua các dự án sắp tới của MDRI

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.