LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.104)

CHUYÊN MÔN

Dữ liệu Các vấn đề xã hội Nước sạch và vệ sinh môi trường

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế

Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Trần Anh Vũ tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế trường Đại học Ngoại thương năm 2013. Trước khi gia nhập MDRI, anh Vũ đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, phân tích, và thu thập dữ liệu bằng máy tính bảng. Tại MDRI, anh Vũ tham gia hỗ trợ nghiên cứu, bao gồm thiết kế công cụ khảo sát, thu thập số liệu với máy tính bảng, quản lý và phân tích dữ liệu. Tại MDRI, anh Vũ tham gia hỗ trợ nghiên cứu, bao gồm thiết kế công cụ khảo sát, thu thập số liệu với máy tính bảng, quản lý và phân tích dữ liệu. Các lĩnh vực nghiên cứu mà anh Vũ quan tâm gồm giáo dục, giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.