CHUYÊN MÔN

Vũ Hà Khánh Hương bắt đầu làm việc tại MDRI từ tháng 10 năm 2021 với tư cách là một thực tập sinh trong 6 tháng và tiếp tục làm việc tại Viện tới nay dưới vai trò là một trợ lý nghiên cứu. Trong qua trình học tập, Hương đã có niềm đam mê nghiên cứu về các vấn đề kinh tế  và đã tích cực tham gia các cuộc thi nghiên cứu dành cho sinh viên của trường để phát triển khả năng nghiên cứu của mình. Thông qua quá trình làm việc tại MDRI, Hương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm liên quan đến điều phối các dự án, thiết kế đề cương khảo sát và thu thập dữ liệu. Hương cũng mong muốn cải thiện các kỹ năng nghiên cứu định lượng và định tính qua các dự án của MDRI.

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế và Tài chính

Đại học RMIT Việt Nam

GIỚI THIỆU

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.