BẰNG CẤP

Cử nhân khoa Công nghệ Thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự

GIỚI THIỆU

Khiêm gia nhập đội ngũ của MDRI từ tháng 3 năm 2022 với tư cách là một thực tập sinh trong 2 tháng đầu tiên và sau đó là dưới vai trò trợ lý nghiên cứu từ tháng 9 năm 2022 đến nay. Thông qua quá trình học tập và làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng như MDRI, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến việc lâp trình, vẽ biểu đồ, thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu. Khiêm cũng mong muốn cải thiện bản thân về các kỹ năng nghiên cứu, thống kê và phân tích dữ liệu thông qua các dự án của MDRI.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.