CHUYÊN MÔN

Đánh giá tác động

Kinh tế lượng

BẰNG CẤP

Thạc sĩ Kinh tế, Đại học quốc gia Australia

GIỚI THIỆU

Ninh bắt đầu làm việc tại MDRI vào tháng 10 năm 2023 với vai trò là trợ lý nghiên cứu sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại đai học quốc gia Australia. Ninh có niềm đam mê với Thống kê, Kinh tế lượng, Kinh tế học và muốn khám phá bản thân ở những nghiên cứu đa lĩnh vực nhằm tạo ra những tác động tích cực trong lĩnh vực phát triển. Tại MDRI, Ninh hi vọng được học hỏi trên mọi công đoạn thực hiện một nghiên cứu và làm việc cùng với những con người có lĩnh vực chuyên môn và vai trò khác nhau.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.