LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân Thống kê kinh tế

Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thống kê kinh tế – xã hội tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trần Ngọc Oanh đã gia nhập đội ngũ của MDRI với vai trò là Chuyên viên phân tích dữ liệu. Oanh có nền tảng tốt về thống kê và toán ứng dụng. Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường đại học, Oanh đã tích lũy được những kiến thức cơ bản về thu thập và phân tích dữ liệu. Với vai trò là một thành viên của nhóm phân tích dữ liệu, Oanh chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển các công cụ và phân tích dữ liệu cho một số dự án nghiên cứu của MDRI.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.