LIÊN HỆ

Tel: T: +84-4-3247-4668

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Thạc sỹ, Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Hồ Văn Bảo là một chuyên gia công nghệ thông tin lâu năm với trên 16 năm kinh nghiệm xử lý số liệu thống kê trong nhiều ngành và lĩnh vực. Anh Bảo đã tốt nghiệp thạc sỹ công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm, anh đã tham gia việc xử lý nhiều điều tra/tổng điều tra của ngành thống kê, phân tích dữ liệu và xây dựng các cơ sở dữ liệu cho nhiều dự án của các cơ quan Chính phủ.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.