LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân Tài chính-Ngân hàng

Đại học Hà Nội, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Phượng có ba năm kinh nghiệm thực hiện các dự án đánh giá tác động trong lĩnh vực phát triển. Phượng đặc biệt quan tâm đến các dự án thuộc lĩnh vực giảm nghèo, giáo dục, và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong quá trình làm việc tại MDRI, Phượng cho thấy khả năng xuất sắc trong việc thiết kế quy trình khảo sát, điều phối tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thu thập dữ liệu, qua đó, đảm bảo hoàn thiện các sản phẩm đầu ra đúng thời hạn.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.