LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế & Marketing, Đại học Mount Union, Hoa Kỳ

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Long là một chuyên viên nghiên cứu và phân tích số liệu tại MDRI với 5 năm kinh nghiệm tham gia vào tất cả các khâu trong việc triển khai các dự án nghiên cứu, từ thiết kế khảo sát đến soạn thảo báo cáo. Các kiến thức chuyên môn về kinh tế học đã được anh vận dụng để thực hiện thành công các nghiên cứu hộ gia đình và thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với quy mô lớn, trong đó anh có những đóng góp nhất định vào việc thu thập và phân tích số liệu định lượng. Bên cạnh đó, các kĩ năng nghiên cứu định tính của anh cũng được phát triển qua một số dự án đánh giá tác động kinh tế – xã hội với định hướng về vấn đề giới. Thông qua các cuộc khảo sát, anh đã có cơ hội được gặp và trao đổi với người dân từ các dân tộc khác nhau, các hộ nghèo và cận nghèo, các nhóm trẻ em và người trưởng thành, từ đó giúp anh có được một cái nhìn thực tế về tình hình xóa đói giảm nghèo và phát triển bao trùm tại Việt Nam. Ngoài lĩnh vực chuyên môn về kinh tế phát triển, anh cũng quan tâm đến một số lĩnh vực khác như bóng đá, lịch sử, văn hóa, và tập đàn guitar vào những lúc rảnh rỗi.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.