LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.103)

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Thạc sĩ Kinh tế, Học viện Tài Chính, Việt Nam

Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Quỳnh có bốn năm kinh nghiệm trong việc điều phối các dự án phát triển, bao gồm các cuộc điều tra hộ gia đình quy mô lớn và đánh giá tác động. Cô đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc thiết kế đề cương khảo sát, điều phối tiến độ khảo sát và khả năng đối phó với các tình huống bất trắc xảy ra trong quá trình thực hiện khảo sát. Tại MDRI, cô đã có được nhiều kinh nghiệm quý báu trong các dự án nghiên cứu, làm việc với những người được hỏi từ nhiều nhóm nhân khẩu học, dân tộc khác nhau, hộ nghèo, cận nghèo và không nghèo, trẻ em và người lớn, các tổ chức cũng như doanh nghiệp. Năng lực của Quỳnh được chứng minh qua việc cô phối hợp thành công một số dự án quy mô lớn và phức tạp như Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE) (2016-2021); Giám sát tác động của COVID-19 đối với hộ gia đình ở Việt Nam (2020-2021); Đánh giá tác động cầu Cao Lãnh – Khảo sát giữa kỳ và khảo sát cuối kỳ (2020-2021), v.v.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.