BẰNG CẤP

Cử nhân Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU

Bắt đầu cộng tác với MDRI với tư cách là điều tra viên từ năm 2014, Chủ đã tham gia nhiều dự án liên quan đến giáo dục, y tế, môi trường như Đánh giá tác động độc lập cho năm thứ hai và thứ ba Mô hình Trường học mới tại Việt Nam, Khảo sát hộ gia đình về dự án nước sạch tại xã Mỹ Hương, Khảo sát và phân tích hệ thống đăng ký hộ khẩu, Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện, Khảo sát hộ gia đình nông thôn cho dự án “Hướng tới các hệ thống canh tác rau bền vững và có lợi hơn ở Tây Bắc Việt Nam”.Chủ chính thức trở thành Trợ lý nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong vào tháng 8 năm 2019. Từ đó đến nay, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua việc làm các dự án, tích lũy thêm nhiều kiến ​​thức liên quan đến nghiên cứu xã hội học.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.