LIÊN HỆ

Tel: +84-4-3247-4668

BẰNG CẤP

Cử nhân kế toán (Chuyên ngành: Tài chính & Kế toán)

Đại học Thương mại Việt Nam

GIỚI THIỆU

Phùng Thị Thêm là kế toán dự án Viện nghiên cứu phát triển Mekong. Chị Thêm có 4 năm kinh nghiệm đảm nhiệm theo dõi tài chính các dự án từ khâu tham gia xây dựng đề xuất tài chính đến thực hiện chi tiêu cho toàn bộ dự án, liên hệ với các đối tác, báo cáo kết quả tài chính của dự án.
Các dự án lớn có thể kế tên: Dự án giảm nghèo Hồ Chí Minh (Đơn vị: Ban quản lý dự án giảm nghèo Hồ Chí Minh ), dự án VNEN3 (Ban quản lý dự án mô hình trường học mới (VNEN), Dự án HBIS (Trung tâm Phân tích và dự án + Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp), dự án Central Highland (Ban quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ Chuẩn bị Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên”…… Các dự án với các tổ chức nước ngoài gồm DFID, Chronic Poverty, Hanover (Đại học Hannover), Migration (GoetheUniversity (GU))

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.