LIÊN HỆ

Tel: T: +84-024-3247-4668 (ext.104)

CHUYÊN MÔN

Thương mại

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế

Đại học New England Australia

GIỚI THIỆU

Chị Tạ Thị Khánh Vân bắt đầu ở vị trí nghiên cứu viên của Viện NCPT Mekong từ năm 2014, đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và kinh tế phát triển. Chị đã tham gia vào một loạt các dự án nghiên cứu và các nhiệm vụ tư vấn, bao gồm phân tích thị trường ngành hàng, đánh giá tiềm năng nguồn nguyên liệu nông nghiệp dành cho sản xuất năng lượng tái tạo, và điều tra sự thay đổi hành vi kinh tế hộ gia đình do các can thiệp chính sách kinh tế xã hội tác động đến hộ. Bên cạnh kinh nghiệm nghiên cứu, chị Vân cũng tham gia quản lý và điều phối chung các hoạt động của dự án nghiên cứu như xây dựng tổng thể kế hoạch hành động cho các dự án nghiên cứu, kiểm soát chất lượng kết quả nghiên cứu hoặc các sản phẩm tư vấn, phát triển mô tả công việc chi tiết cho các vị trí nhân sự khác nhau liên quan đến các hoạt động nghiên cứu. Chị Vân cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều tra thực địa phục vụ công tác thu thập số liệu điều tra hộ gia đình. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng và đối tác đa dạng, chị Vân là người có khả năng thích ứng linh hoạt làm việc với các đối tác khác nhau như chuyên gia quốc tế, chuyên gia tư vấn trong nước, khu vực tư nhân và cán bộ quản lý các cấp. Gần đây chị Vân tham gia một số dự án bao gồm Hỗ trợ Kỹ thuật cho dự án Hỗ trợ Xã hội Dân sự của Irish Aid tại Việt Nam, Campuchia và Lào; Khảo sát Kiến thức, Thái độ và Thực hành chăm sóc mắt cho học sinh, phụ huynh và giáo viên; Nghiên cứu đối chứng: Tác động của việc cấp kính đến hành vi đeo kính và kết quả học tập của học sinh; và Điều tra kinh tế xã hội định lượng cho Chương trình Giảm phát thải; Phân tích điều tra đầu kỳ Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên. Trước khi hoàn thành chương trình Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học New England, Úc vào năm 2013, cô đã tốt nghiệp Cử nhân Đại học Sydney năm 2005 với Chuyên ngành Quản lý Nguồn lực Tài nguyên và Môi trường; và làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn trong 5 năm.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.