LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

Kinh tế môi trường

Các vấn đề xã hội

Kinh tế nông nghiệp

BẰNG CẤP

Thạc sĩ Kinh tế quốc tế

Đại học Tổng hợp Vác-xa-va, Ba Lan

GIỚI THIỆU

Trần Hiền Giang có kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường đa dạng, bao gồm môi trường viện nghiên cứu độc lập và trường đại học và tích lũy các kỹ năng nghiên cứu vững chắc, bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế khảo sát và chạy mô hình kinh tế lượng. Giang đặc biệt quan tâm các vấn đề phát triển và đánh giá tác động của các chương trình phát triển nước ngoài tại Việt Nam. Với tư cách là một nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, Giang tham gia các dự án thuộc các lĩnh vực phát triển khác nhau và chịu trách nhiệm thiết kế công cụ nghiên cứu, bao gồm công cụ định lượng và định tính và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những phát hiện sâu sắc.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.