LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.102)

CHUYÊN MÔN

Nghiên cứu thị trường – ngành hàng và thương mại

Quản trị

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Đại học Kinh tế Quốc dân

GIỚI THIỆU

Trương Đức Trọng là nghiên cứu viên kinh tế phát triển và phát triển khu vực tư nhân với trên 5 năm kinh nghiệm tiến hành các dự án về phát triển tại Việt Nam. Tham gia nhóm nghiên cứu của MDRI, anh đảm nhiệm những nhiệm vụ chính gồm thiết kế công cụ khảo sát, giám sát thu thập dữ liệu với máy tính bảng, tuyển dụng và đào tạo điều tra viên, phân tích dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật. Lĩnh vực nghiên cứu mà Trương Đức Trọng quan tâm là các chủ đề về phát triển khu vực tư nhân, hợp tác công – tư, chính sách cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, quản trị địa phương và cải cách thể chế

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.