BẰNG CẤP

Cử nhân khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

GIỚI THIỆU

Hoàng tham gia MDRI từ tháng 10 năm 2021 với vị trí là một thực tập sinh trong 6 tháng và tiếp tục làm việc tại Viện tới nay dưới vai trò là một trợ lý nghiên cứu. Hoàng tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển, chuyên ngành Chính sách công tại Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. Trong quá trình học tập, Hoàng có đam mê thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, các vấn đề xã hội và tích cực tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường và cấp quốc gia. Tại MDRI, Hoàng mong muốn có thể phát triển kỹ năng nghiên cứu định lượng và định tính thông qua việc tham gia vào các nghiên cứu quy mô lớn, cũng như thực hiện các dự án kinh tế phát triển về giảm nghèo, giáo dục, lao động và bình đẳng giới.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.