BẰNG CẤP

Cử nhân, Khoa Ngân hàng Chất lượng cao

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Bách đã tham gia vào đội MDRI từ tháng 6 năm 2023 với vai trò là một sinh viên thực tập trong vòng hai tháng và đã trở lại làm việc với vị trí trợ lý nghiên cứu từ tháng 12 năm 2023 đến nay. Bách dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2024 từ Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), chuyên ngành Ngân hàng. Trong thời gian thực tập và làm việc tại MDRI, Bách đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực nghiên cứu. Bách mong đợi sẽ tiếp tục cải thiện bản thân mình trong việc các kỹ năng nghiên cứu định lượng, điều phối tiến độ khảo sát và các kỹ năng nghiên cứu khác tại MDRI.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.