CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân - Thống kê Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

GIỚI THIỆU

Hợp gia nhập MDRI từ tháng 6 năm 2023 với vị trí trợ lý nghiên cứu. Hợp đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), chuyên ngành Thống kê Kinh tế. Qua quá trình học tập và làm việc tại NEU cũng như MDRI, Hợp đã tích lũy được kinh nghiệm liên quan đến việc thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu thông qua các phần mềm phân tích dữ liệu như Stata, R, SPSS v.v… Hợp cũng mong muốn được nâng cao kỹ năng nghiên cứu, thống kê và phân tích dữ liệu của mình thông qua các dự án của MDRI.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.