LIÊN HỆ

Tel: T: +84-4-3247-4668 (ext.102)

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu Giảm nghèo Nước sạch và vệ sinh môi trường

BẰNG CẤP

Cử nhân Toán Tài chính Đại học kinh tế quốc dân, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Lê Hải Châu tốt nghiệp loại ưu Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Toán Tài chính và sở hữu một nền tảng vững chắc về toán và kinh tế lượng. Dù tuổi còn trẻ, Lê Hải Châu đã sớm thể hiện khát khao trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Hiện tại anh Châu đang chịu trách nhiệm quản lý, phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ máy tính bảng và các phần mềm thống kê cho Viện. Anh Châu đã tham gia rất tích cực vào nhiều dự án của MDRI trong thời gian gần đây.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.