CHUYÊN MÔN

Kinh tế phát triển

Kinh tế lao động

Kinh tế công cộng

BẰNG CẤP

Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Binghamton, Mỹ

Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Binghamton, Mỹ

GIỚI THIỆU

Tiến sĩ Phạm Minh Thành gia nhập MDRI với vai trò là một chuyên viên nghiên cứu. TS. Thành tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Kinh Tế năm 2021 tại đại học Binghamton, New York, Mỹ với chuyên sâu về kinh tế phát triển, và kinh tế gia đình. TS. Thành đặc biệt quan tâm nghiên cứu về lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giữa các nhóm dân số và giáo dục ở Việt Nam. Trước khi tham gia MDRI, TS.Thành đã có 07 năm kinh nghiệm giảng dạy tại đại học Binghamton với vai trò giảng viên và trợ giảng các bộ môn kinh tế.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.