CHUYÊN MÔN

Kinh tế phát triển

BẰNG CẤP

Thạc sĩ Kinh tế

Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

GIỚI THIỆU

Giang tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản tháng 9 năm 2023. Với những kết quả thú vị, Luận văn Thạc sĩ của Giang đã được thuyết trình tại Hội thảo thường niên lần thứ 39 của Hiệp hội nghiên cứu Á-Âu (EAMSA), Trường Kinh tế Stockholm, Thụy Điển, tháng 11 năm 2023. Trước khi học Thạc sĩ, Giang có hơn 7 năm làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, đơn vị chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Làm việc tại MDRI, Giang có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các dự án này, Giang mong muốn nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu của mình, cũng như đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.