Huong Pham

CHUYÊN MÔN

Chính sách Hợp tác Quốc tế

BẰNG CẤP

Thạc sỹ - Khoa sau đại học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan, Nhật Bản

GIỚI THIỆU

Phạm Thị Hương nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách Hợp tác Quốc tế của Khoa sau đại học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan, Nhật Bản năm 2016. Hương quan tâm đến nghiên cứu về lĩnh vực lao động & việc làm, năng suất và chính sách công. Hương từng là Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Chuyên viên nghiên cứu kinh tế tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) trước khi trở thành Cán bộ Nghiên cứu tại MDRI vào tháng 03/2022. Khi làm việc tại MDRI, Hương có cơ hội làm việc trong nhiều dự án phát triển thuộc lĩnh vực giảm nghèo, giáo dục, v.v. và tham gia sâu vào quá trình thực hiện nghiên cứu, đặt biệt với việc triển khai thực địa.

Hương là đồng tác giả cuốn sách “NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM: Nguồn gốc tăng trưởng Năng suất lao động của Việt Nam trong ba thập niên cải cách và hội nhập 1990-2020” (2021) và tham gia soạn thảo Chương 3 – “Đặc điểm của năng suất lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” (Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018, VEPR).

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.