Quế Hương

CHUYÊN MÔN

Quản trị bền vững

Xã hội học và chính sách công về môi trường

Địa lý nhân văn

BẰNG CẤP

Tiến sĩ – Chính sách công, chuyên môn về quản trị bền vững và địa lý nhân văn, Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

Thạc sĩ Luật Môi trường quốc tế,  Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

Thạc sĩ Luật Môi trường, Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

GIỚI THIỆU

Hương là Cán bộ nghiên cứu tại MDRI. Hương lấy bằng Tiến sĩ Chính sách công với chuyên môn là quản trị bền vững tại Trường Xã hội học và Chính sách Xã hội, Đại học Nottingham vào năm 2023. Trước khi học tiến sĩ, Hương đã có bốn năm làm Chuyên viên Văn phòng Biến đổi Khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Tại MDRI, Hương phụ trách chính cụm nghiên cứu về quản trị môi trường-xã hội và tham gia vào các dự án nghiên cứu liên ngành. Trong quá trình làm việc và nghiên cứu hơn mười năm, Hương đã hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, đặc biệt là JICA, UNDP, EFI, IFPRI, OXFAM và các đối tác chính phủ và phi chính phủ khác. Chuyên môn nghiên cứu của Hương tập trung vào lĩnh vực quản trị bền vững, địa lý nhân văn và xã hội học môi trường, bao gồm các chủ đề như quản lý chất lượng môi trường, quản trị nông nghiệp không gây mất rừng, các khía cạnh kinh tế xã hội trong chuyển đổi năng lượng và quản lý khí nhà kính. Hương là một chuyên gia nghiên cứu định tính với nhiều kinh nghiệm nghiên cứu thực địa độc lập tại Việt Nam, Anh và Trung Quốc. Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại MDRI, Hương đã tham gia thiết kế, triển khai và phân tích dữ liệu cho các nghiên cứu định lượng và nghiên cứu kết hợp.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.