Quế Hương

BẰNG CẤP

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Trường Xã hội học và Chính sách công, Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

Thạc sĩ Luật Môi trường tại Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

GIỚI THIỆU

Hương bắt đầu làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong từ tháng 12 năm 2021 khi đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Trường Xã hội học và Chính sách công, Đại học Nottingham (UK). Nghiên cứu Tiến sĩ của Hương được Quỹ Leverhulme tài trợ và thuộc một dự án liên lĩnh vực ‘Xây dựng môi trường sống đô thị bền vững’. Luận văn của Hương đóng góp cho việc xem xét lại khái niệm tự chủ địa phương trong lĩnh vực quản trị môi trường và nêu lên những mối liên quan tiềm năng giữa cách tiếp cận quản trị môi trường của một địa phương với bối cảnh quản trị môi trường bên ngoài vùng thẩm quyền của địa phương đó qua lăng kính quản trị đa tầng. Hương tốt nghiệp Kỹ sư Quản lý Môi trường tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và Thạc sĩ Luật Môi trường tại Đại học Nottingham (UK). Trước khi học Tiến sĩ, Hương làm công chức tại Văn phòng Biến đổi khí hậu TP.HCM trong bốn năm với nhiệm vụ công tác chủ yếu là điều phối về kỹ thuật cho các dự án hợp tác quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu. Chuyên ngành nghiên cứu của Hương thuộc các lĩnh vực địa lý nhân văn, xã hội học môi trường, và quản trị bền vững.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.