LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668

CHUYÊN MÔN

Giáo dục

Lao động

Xoá đói giảm nghèo

BẰNG CẤP

Nghiên cứu sinh ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH Nottingham, Vương quốc Anh.

Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Chương trình liên kết giữa trường ĐH Kinh tế quốc dân, Việt Nam và Viện Khoa học xã hội, trường ĐH Erasmus Rotterdam, Hà Lan. 

GIỚI THIỆU

Lê Thị Lý tham gia MDRI với vai trò Nghiên cứu viên.  Lý nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam cho khoá học Tiến sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nottingham, Vương quốc Anh. Cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển sau khi hoàn thành chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế và Viện Khoa học xã hội, Trường Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan. Nhờ chuyên sâu về nghiên cứu theo phương pháp hỗn hợp (mix-methods design) và năng lực điều phối, Lý đã đóng góp vào nhiều dự án lớn đánh giá tác động trong các lĩnh vực như giáo dục, cơ sở hạ tầng, lao động, và xoá đói giảm nghèo.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.