LIÊN HỆ

Tel: +84-024-3247-4668 (ext.103)

CHUYÊN MÔN

BẰNG CẤP

Cử nhân Thống kê kinh doanh

Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Huỳnh Đức gia nhập đội ngũ của MDRI từ tháng 3 năm 2019 với tư cách là một thực tập sinh trong 2 tháng đầu tiên và tiếp tục làm việc tại Viện tới nay dưới vai trò là một trợ lý nghiên cứu. Thông qua quá trình học tập và làm việc tại trường Kinh tế quốc dân cũng như MDRI, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến việc thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu. Đức cũng mong muốn cải thiện bản thân về các kỹ năng nghiên cứu định lượng và phân tích dữ liệu thông qua các dự án của MDRI.

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.